<html> <body background="images/a014.png" text="#000000" link="#000000" vlink="#000000" marginheight=0 marginwidth=0 topmargin=0></body> <head> <SPAN id="Data" style="POSITION: absolute; LEFT: 304; TOP: 79; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #00000; FONT-FAMILY: Arial;"></SPAN> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <title>Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie</title><style fprolloverstyle>A:hover {color: #0000ff; font-weight: bold}</style> <center> <br> <br> <table id="Table_01" width="670" height="120" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="left"> <td colspan="8" background="images/logotyp.png"> &nbsp;<p></br></br></td> </p> </tr> <tr> <td> <img src="images/head_02a.png" width="29" height="21" alt="" border="0"></td> <td> <a href="firma.htm"> <img src="images/head_03a.png" width="80" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="kontakt.htm"> <img src="images/head_04a.png" width="92" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="cennik.htm"> <img src="images/head_05a.png" width="82" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="linki.htm"> <img src="images/head_06a.png" width="109" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="galeria.htm"> <img src="images/head_07a.png" width="82" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="download.htm"> <img src="images/head_08a.png" width="112" height="21" alt="" border="0"></a></td> <td> <a href="bip.htm"> <img src="images/head_09b.png" width="84" height="21" alt="" border="0"></a></td> </tr> </table> </center> <table style="font-size: 11pt; font-family: arial" border="0" cellspacing="3" cellpadding="1" align="center" width="680" height="309"><tr><td align="center"><a href="bip.htm"><img src="images/bok_bip.png"></td> <td width="500" bgcolor="#f2f2f2"> <b>Informacje GrIW w Szczecinie:</b> <br> zgodnie z art 37 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Graniczny Lekarz Weterynarii w Szczecinie z dniem 25 maja 2018 roku wyznaczyB inspektora ochrony danych osobowych. <br> Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: <br> <a href="mailto:peritus.inspektorodo@gmail.com" title="wy[lij e-mail: peritus.inspektorodo@gmail.com">peritus.inspektorodo@gmail.com</a>, tel. 504 01 01 05 <br> <br> <br> <b>Aktualnie prowadzone przetargi:</b> <br> <br> <br> <br> </td><td align="center"><img src="images/flaga.png"></td></tr></table> <br> <center> <a href="firma.htm"><font color="#000000" face="arial" size="1">strona gBwna</font></a> <br> <br> </center> </tr></td></table> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <left> <font color="#000000" face="arial" size="1">Projekt i wykonanie strony www: WiesBaw BrusiBowicz</font></a> </left> </head> </html>