Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie


   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat
  za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
  Dz.U. 2022 poz. 1672 z dnia 29 lipca 2022 r.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330
następna strona


Projekt i wykonanie strony www: Wiesław Brusiłowicz