Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie


  W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRACES informujemy,
 że każda osoba, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie musi być zarejestrowana
 w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta
 użytkownika w TRACES.
 Do pobrania instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji
 Złożenie informacji przed dokonaniem granicznej kontroli weterynaryjnej produktów lub zwierząt
 Komputerowy system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (system IMSOC)
 Stosowanie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED – Common Health Entry Document)
 Zasady stosowania CHED w przypadku wprowadzania zwierząt i towarów do obrotu na terenie
 Unii Europejskiej
 Kontrole urzędowe dotyczące zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej
 Produkty pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi
 Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Nr (WE) 853/2004
  Lista zatwierdzonych genetycznie modyfikowanych produktów żywnościowych oraz pasz   (zatwierdzone linie genetyczne)
 Przywóz żywności i karmy dla zwierząt na użytek własny
 Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego
 Kontrola graniczna środków żywienia zwierząt
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego  przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania
LISTY I WYKAZY..........
 Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne wraz z listą zakładów sektora
 utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2009/1069/WE
 Wykaz państw trzecich i ich regionów z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych
 zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

następna stronaProjekt i wykonanie strony www: Wiesław Brusiłowicz