Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie


   Graniczny Inspektorat Weterynarii
  ul. Hryniewieckiego 8
  70-606 Szczecin
  NIP: 955-208-85-23
  TRACES: PL SZZ1

  Konto bankowe: NBP O/O w Szczecinie
  37 1010 1599 0523 2822 3100 0000

  Biuro:       tel. 91 430 83 41, fax 91 430 81 92

  Graniczny Lekarz Weterynarii - Leszek Szostak
  Z-ca Granicznego Lekarza Weterynarii - Aleksandra Pawłowska

  Magdalena Bombała
  Cezary Wernikiewicz
  Sławonir Keszka
  Marcin Kessler

  Administracja:
  Dorota Łubińska
  Anna Sajko

następna strona


Projekt i wykonanie strony www: Wiesław Brusiłowicz